สกุ๊ป รายงานพิเศษ » มูลนิธสยามนนท์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย

มูลนิธสยามนนท์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย

12 มกราคม 2018
147   0

มูลนิธิกู้ภัยต่างร่วมเข้าฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติการกูชีพกู้ภัยในรูปแบบต่างโดยโครงการนี้มีผูเข้ารับการอบรมร้อยกว่านาย จะเริ่มเข้าค่ายอบรมตั้งแต่วันนี้ เวลา 18.00นเริ่มลงทะเบียนเข้าอบรม