แถลงข่าว » เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานเพื่อไปทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต 2 – 4 กุมภาพันธ์นี้

เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานเพื่อไปทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต 2 – 4 กุมภาพันธ์นี้

22 มกราคม 2018
210   0

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 4 เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ปทุมธานี ลำปาง อุดรธานี และ นครราชสีมา ไม่เสี่ยงถูกหลอกเสียเงินฟรี และไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4 เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานชาติ (EPS) ในประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเพศชายจะรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนเพศหญิงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติเพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค เป็นต้น ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว สมัครได้ 4 แห่งคือ 1) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 2) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 3) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จ.อุดรธานี 4) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ ห้องสกายฮอลล์ ชั้น 6 จ.นครราชสีมา ผู้เข้าทดสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ จำนวน 820 บาท

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตั้งแต่ปี 2547-2560 จำนวนทั้งสิ้น 66,783 คน โดยส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 81.54 รองลงมาเป็นก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ ประมง บริการ ตามลำดับ และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ เพราะการคัดเลือกเป็นสิทธิของนายจ้างเกาหลีเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีการเปิดให้แรงงานเดินทางเข้าไปทำงานก่อนแล้วยื่นขอวีซ่าภายหลัง มีเพียงการรับสมัครโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเท่านั้น หากคนหางานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-9429 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน