ข่าวการเมือง » สุวัจน์มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2560 ด้านเซ็นทรัลพลาซ่าพร้อมร่วมพัฒนาชุมชนสนับสนุนงานสำคัญประจำปีของจังหวัด

สุวัจน์มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2560 ด้านเซ็นทรัลพลาซ่าพร้อมร่วมพัฒนาชุมชนสนับสนุนงานสำคัญประจำปีของจังหวัด

18 กรกฎาคม 2017
149   0

สุวัจน์มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2560 ด้านเซ็นทรัลพลาซ่าพร้อมร่วมพัฒนาชุมชนสนับสนุนงานสำคัญประจำปีของจังหวัด