ข่าวบันเทิง » อดีดรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมถึงแก่อนิจกรรม

อดีดรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมถึงแก่อนิจกรรม

17 กุมภาพันธ์ 2018
130   0

ถึงอนิจกรรมแล้ว อดีดรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
ท่าน ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง