ข่าวการเมือง » มท.2 เยี่ยมชมการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ที่ จ.นครราชสีมา

มท.2 เยี่ยมชมการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ที่ จ.นครราชสีมา

18 กรกฎาคม 2017
81   0

มท.2 เยี่ยมชมการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ที่ จ.นครราชสีมา