ข่าวการเมือง » รมว.พม. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี พร้อมยกย่องให้เป็นชุมชนเข็มแข้ง ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม

รมว.พม. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี พร้อมยกย่องให้เป็นชุมชนเข็มแข้ง ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม

18 กรกฎาคม 2017
112   0

รมว.พม. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี พร้อมยกย่องให้เป็นชุมชนเข็มแข้ง ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม