Big Clean Dayเขตจอมทอง

9 กันยายน 2017
186   0

9 ก.ย 60 นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมผู้บริหารเขต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายโยธา ร่วมกิจกรรม Big Clean Day กิจกรรมเก็บวัชพืช และขุดลอกร่องน้ำถนนกัลปพฤกษ์ เขตจอมทอง โดยมีท่านจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน