ข่าวการเมือง » ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

18 กรกฎาคม 2017
329   0

ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี