ข่าวทั่วไป » ผอเขตทวีวัฒนาตรวจระดับน้ำ

ผอเขตทวีวัฒนาตรวจระดับน้ำ

12 ตุลาคม 2017
32   0

  1. วันที่ 12 ตุลาคม 2560
    นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผอ.เขตทวีวัฒนาพร้อมผู้บริหารเขตทวีวัฒนาตรวจสอบระดับน้ำนอกแนวป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูงขึ้นจากการระบายน้ำของกรมชลประทาน