สกุ๊ป รายงานพิเศษ » พิธีถวายดอกไม้จันทน์เขตทวีวัฒนา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เขตทวีวัฒนา

27 ตุลาคม 2017
187   0


วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหารเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร