แถลงข่าว » โครงการอบรมอากาศยานไร้คนขับ

โครงการอบรมอากาศยานไร้คนขับ

14 กรกฎาคม 2018
12   0

โครงการฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ในการกู้ภัยและการเกษตรงานนี้จัดโดยบริษัท แน็ค โดรน ร่วมกับกรมการบินพลเรือน ณ สนามบินกลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา