สกุ๊ป รายงานพิเศษ » กรมการจัดหางานทดสอบไปทำงานเกาหลี

กรมการจัดหางานทดสอบไปทำงานเกาหลี

12 พฤศจิกายน 2017
129   0

กรมการจัดหางานรับรายงานตัวและรับสมัครผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

กรมการจัดหางานเปิดรับรายงานตัวและรับสมัครผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 2,007 คน โดยมีการจัดส่งคนงานไทยไปทำงานแล้วกว่า 66,000 คน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ รับรายงานตัวและรับสมัครผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 3 โดยกำหนดรายงานตัวและรับสมัครวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 นี้ ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กรมการจัดหางานและสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 2,007 คน เป็นประเภทกิจการเกษตรกรรม /ปศุสัตว์ จำนวน 1,004 คน และกิจการก่อสร้าง 1,003 คน ซึ่งผลการทดสอบมีอายุ 2 ปี ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2560 – 19 ตุลาคม 2562 โดยผู้ผ่านการทดสอบที่ประสงค์จะไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องมารายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานที่กรมการจัดหางานเท่านั้น โดยการสมัครในครั้งนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ซึ่งกรมการจัดหางานจะได้บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบและประสงค์จะไปทำงานลงในระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และจัดส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อคัดเลือกต่อไป

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนไทยนิยมไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี             ซึ่งการไปทำงานในเกาหลีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องไปโดยวิธีที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้จัดส่งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันมีการจัดส่งคนงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจำนวนทั้งสิ้น 66,401 คน โดยทำงานในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เกษตรและเลี้ยงสัตว์ ประมง และบริการ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694