สกุ๊ป รายงานพิเศษ » ไทย-ญี่ปุ่น ขยายตลาดแรงงาน ย้ำแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่า

ไทย-ญี่ปุ่น ขยายตลาดแรงงาน ย้ำแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่า

13 พฤศจิกายน 2017
116   0

กรมการจัดหางาน นำคณะบริษัทจัดหางานที่เป็นองค์กรผู้จัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างองค์กรส่งแรงงานไทยกับองค์กรรับญี่ปุ่น โดยผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ย้ำแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่า และนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไป

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ได้นำคณะบริษัทจัดหางานที่เป็นองค์กรจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น จำนวน 31 องค์กร เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่ออกใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการเจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างองค์กรส่งแรงงานไทยกับองค์กรรับญี่ปุ่นจำนวน 50 องค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร JITCO ในการจัดสัมมนาให้กับองค์กรผู้ส่งฝ่ายไทยได้มีโอกาสพบปะเจรจากับองค์กรรับฝ่ายญี่ปุ่น ซึ่งการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้นอกจากจะแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่นแล้วยังเป็นการนำคณะองค์กรส่งแรงงานในภาคเอกชนไปขยายตลาดแรงงานในญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวอีกว่า ตลาดแรงงานญี่ปุ่นเป็นตลาดแรงงานที่ดี ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีแนวทางการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุนของแรงงานไทยที่ต้องจากครอบครัวไปอยู่ต่างแดน ดังนั้นรายได้ที่ได้รับจะต้องสูงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หากรายได้ใกล้เคียงกับประเทศไทยก็ไม่ควรจัดส่ง และในการดำเนินงานต่อไปจะต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาและทักษะฝีมือเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยก่อนจะไปทำงานในต่างประเทศและเมื่อกลับมาแล้วก็ให้นำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในต่างประเทศมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป