สกุ๊ป รายงานพิเศษ » อธิบดี กกจ.พร้อมด้วยอธิบดีกรมแรงงานเมียนมา และคณะ ตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดนนทบุรี”

อธิบดี กกจ.พร้อมด้วยอธิบดีกรมแรงงานเมียนมา และคณะ ตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดนนทบุรี”

20 พฤศจิกายน 2017
139   0

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน และนายอู วิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดนนทบุรี ที่ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ จ.นนทบุรี จากการตรวจเยี่ยมพบว่าการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีรถโมบายเคลื่อนที่มาเสริมให้บริการตรวจสัญชาติให้กับแรงงานเมียนมา โดยเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service) มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาตรวจลงตราวีซ่า สาธารณสุขตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ และกรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้สามารถให้บริการแรงงานเมียนมาได้ถึง 500 คนต่อวัน เปิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสัญชาติ แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 15 -18 พฤศจิกายน 2560 ยังมีแรงงานเมียนมามาใช้บริการเป็นจำนวนน้อย คือมีจำนวนกว่า 215 คน อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัดประสานนายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งกรมการจัดหางานมีข้อมูลที่อยู่ทั้งหมดให้รีบมาขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้น โดยทางการเมียนมานำรถโมบายมาให้บริการตรวจสัญชาติ ภายในรถมีเครื่องมือจำนวน 2 ชุด ซึ่งในระยะแรกจะเร่งให้บริการกับแรงงานเมียนมากลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ซึ่งใกล้จะครบกำหนดการอนุญาต และจะขยายการให้บริการกับแรงงานในกลุ่มบัตรสีชมพูต่อไป

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า ทางการเมียนมาได้เพิ่มจุดให้บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานจำนวน 2 แห่ง คือที่ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ เลขที่ 99 ม.12 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งแต่เดิมมี 9 ศูนย์คือที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยขณะนี้พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาไปแล้วทั้งสิ้น 623,794 คน คงเหลือแรงงานเมียนมาที่ต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 529,635 คน เป็นกลุ่มบัตรสีชมพู 342,261 คน กลุ่มใบจับคู่ จำนวน 187,374 คน จึงขอให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวมาพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงานก่อนสิ้นสุดเวลาผ่อนผัน