เปิดรับสมัครแล้ว กับโครงการ Pattayapresenter ค้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้าเป็นฑูตประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยา พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมร่วมงานในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของเมืองพัทยาเป็นเวลา 1 ปีสมัครด้วยตัวเองได้ที่ เคาท์เตอร์ Pattaya’s Presenter ชั้น 1 (ตรงข้ามร้าน 5 CM) ศูนย์การค้า Central Festival Pattaya Beach ระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลว 11.00 น. - 17.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pattayapresenter หรือโทร.1337
วันนี้
บ.โกลธ์ พีค กรุ๊ป จำกัด
มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง
สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
     
 

 

II
II
II
II
II

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

ได้จัดกิจกรรมทำบุญพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร (100วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 ณ วัดแคนอก ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 –

19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม และวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น.

พิธีสวดมนต์, เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

และยังได้ร่วมกับวัดแคนอกจัดซุ้มอาหารบริการประชาชน

ตลอดจนจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 15.00 – 18.00 น.

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.

ยังได้จัดให้มีกิจกรรมของโครงการแกนนำเยาวชนต่อต้านการทุจริต

“นวกะโพธิ 60” เพื่ออุปสมบท บรรพชา และปฏิบัติธรรมถือศีล 8

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมโดยประธานกรรมการ

ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น.