สำนักข่าว SPNEWS เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ที่มีใจรักในการเป็นผู้ประกาศ มีความสารถในการเป็นพิธีกร หรือผู้ประกาศข่าว สนใจสอบถามข้อมูลเพื่อมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-3049888 หรือ 089-4999857
วันนี้
     

ความเป็นมา

Sp News เกิดขึ้นมาจากการที่เพื่อนๆ พี่น้องนักข่าวท้องถิ่น มีความต้องการที่จะนำเสนอข่าวโดยปราศจากการครอบงำจากองค์กรต่างๆ และพร้อมที่จะนำเสนอ ตีแผ่ความจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข่าวสาร การเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นข่าวอุบัติเหตุ อาชญากรรม ข่าวสังคม เศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา รวมทั้งอัพเดทข่าวเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารมากขึ้นและรอบด้าน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ SP News ซึ่ง S = Society ซึ่งหมายถึง สังคม และ P = People ซึ่งหมายถึง ประชาชน
ซึ่งนำมารวมกันแล้ว SP News ก็คือ การนำเสนอข่าวสารเพื่อสังคม เพื่อประชาชน โดยแท้จริง

 

 
  วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในรอบวัน ที่เป็น ประโยชน์ รวมถึงสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
- เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงในสังคม โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นข่าว  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดต่อข่าวนั้นๆ

 
     
 

กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนทั่วไป ทั่งชายและหญิง อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป  ทุกอาชีพที่สนใจและชอบรับฟังข่าวสาร  ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง เป็นต้น

 
     
 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- ผู้ชมได้รับทราบถึงข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ภายในประเทศ
- ผู้ชมได้รับรู้ข้อเท็จจริงในมุมมองที่แตกต่าง  ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่สื่อนำเสนอ
- ผู้ชมเกิดแรงบัลดาลใจในการใช้ชีวิต กับข่าวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกร็ดความรู้ในเรื่องราวที่เป็นอาชีพในด้านต่างๆ  ที่ได้นำเสนอ

 
     
   
     
บ.โกลธ์ พีค กรุ๊ป จำกัด
มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง
สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
     
 

 

II
II
II
II
II
  สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
  สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
  สถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT
  สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT
  สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Nation Channel
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล VOICE TV
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Springnews
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Bluesky Channel
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Asia Update
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล RRomD TV
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
  หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
  หนังสือพิมพ์มติชน
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า
  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม