สำนักข่าว SPNEWS เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ที่มีใจรักในการเป็นผู้ประกาศ มีความสารถในการเป็นพิธีกร หรือผู้ประกาศข่าว สนใจสอบถามข้อมูลเพื่อมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-3049888 หรือ 089-4999857
วันนี้
บ.โกลธ์ พีค กรุ๊ป จำกัด
มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง
สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
     
 

 

II
II
II
II
II
  สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
  สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
  สถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT
  สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT
  สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Nation Channel
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล VOICE TV
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Springnews
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Bluesky Channel
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล Asia Update
  สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล RRomD TV
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
  หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
  หนังสือพิมพ์มติชน
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า
  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม